Tartus kohtusid koostööpartnerid

08.03.2017

07.03.2017.a toimus ELARD presidentuuri aasta plaanitavate tegevuste arutelu ja koostööpartnerite koosolek.

Koosolekul osalesid Maaeluministeeriumist Kristine Hindriks, Maamajanduse Infokeskusest Krista Kõiv, Ave Bremse, Ester Valdvee, Meeri Klooren, Eesti Leader Liidust Tiiu Rüütle ja Piret Leskova, Kodukandi esinaja Krista Habakukk ning ELARD president Kristiina Tammets.

Koosoleku päevakorras olid järgmised teemad:

1. ELARDi 2017.a tegevusplaani ja eelarve täpsustamine, seosed ja võimalused Eesti eesistumisel EUs;  

2. LEADER/CLLD deklaratsiooni levitamine Eestis ja personaalsete kohtumiste (minister, maaelukomisjon, LEADER toetusrühm, jms) plaan;  

3. Multifondide töögrupi moodustamine ja edasised sammud; 

4. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele pöördumise tegemine LEADER/CLLD multifondide rakendamise kohta arvamuse saamiseks; 

5. Muu oluline info.  

 Arutleti ja otsustati: 

Ülevaade ELARDi tegevustest 2017 ja arutelu Eesti eelarvest kaetavate ürituste osas. Üritusi kavandatakse korraldada järgmiselt: mais – Brüsselis toimuv LEADER/CLLD seminar (ENRD seminariga samal nädalal mai lõpus); Eestis toimuva Maapäev katta kulud osaliselt; 22.-23.11 Eestis toimuv ELARDi Eesti presidentuuri lõpuseminar.

Eesti Maapäeva tegevused ja töörühmades osalemine. Eesti LEADER Liit ja ELARD korraldavad LEADER/CLLD integreeritud kohaliku arengu töörühma. Multifondide kasutamine on keskne teema. Töörühma täpne pealkiri ja sisu peab paika saama maiks. Eesti LEADER Liit saab esitada omapoolse sisendi Eesti Maapäeva deklaratsiooni LEADER/CLLD osas. Samuti oleks Eesti LEADER Liidu esindaja kaasatud Maapäeva deklaratsiooni väljatöötamisse. Arutlusel oli, milliseid kulusid on vaja Maapäeva raames katta. 

Arutlusel oli Eesti ELARDi presidentuuri tegevuste eelarve. Ühtekokku on erinevate ürituste läbiviimiseks 15 000 eurot. Deklaratsiooni tutvustamiseks Eestis koostatakse Eesti Leader Liidu poolt ajaline plaan ja vastavalt kohtumise eesmärgile kaasame MMIKi, Kodukanti ja MEMi. Arutati, kuidas levitada multifondide ideed ja teemat. Multifondide töögrupi osas avaldasid kõik osapooled oma valmisolekut osaleda. 

      Järgmine kohtumine toimub Jänedal, 07.04.2017.a.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
555 373 60