Toimumas on Eesti Leader Liidu juhatuse koosolek

10.11.2017

14.11.2017.a toimub Mäos Eesti Leader Liidu juhatuse liikmete koosolek.

Koosoleku päevakorras on järgmised teemad: 

 

 1. Ülevaade 08.11.17 toimunud kohtumisest Riigikogu LEADER toetusrühmaga
 2. Ülevaade kommunikatsioonitöörühma hetke tööst
 3. Ülevaade ELL liikmeskonna laiendamise kohtumistest
 4. LEADER projektidega seotud valukohtade arutelu infopäevade põhjal (Tiiu, Karl, Rafael)
 5. Arutelu 01.12.17 toimuva PRIA kliendinõukogu istungi osas 
 6. Arutelu RHS pöördumise osas
 7. 2018 tegevuskava ja eelarve projekt
 8. 2017 eelarve täitmise ülevaade seisuga 31.10.2017.a.
 9. ELL liikmete üldkoosoleku päevakorra, toimumiskoha ja -aja kinnitamine 11, 12. dets ja alates 18.12 on praegu kindlasti vabad.
 10. Tegevusgruppidega (mitteliikmed) ELARD presidentuuri toetamise käsunduslepingu arutelu
 11. Info ja algatatud küsimused

Lidsainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu