Töökohtumine Maaeluministeeriumis

13.05.2019

13. mail 2019

Sügisel 2018 kokku lepitud plaani alusel kohtub Eesti Leader Liit vähemalt korra kvartalis Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna inimestega, kelle vastustusalasse kuulub LEADER. Korralised kohtumised annavad võimaluse jooksvalt kursis olla üksteise murede ja töövõitudega ning vältida suhtlemist ametlike taotluste ja pöördumiste vahendusel.

13. mai kohtumisel osalesid Olavi Petron, Kai Kalmann ja Taavi Kurvits Maaeluministeeriumist ning Valdek Haugas ja Triin Kallas Eesti Leader Liidust.

Teemad:

  • 24. aprillil toimunud ministeeriumide kohtumine Helsingis, kus jagati teiste riikide multifondide rakendamise kogemusi.
  • 21. mai LEADER infopäeva ettevalmistamine.
  • ELL küsitlus ja arutelu järgmise perioodi tegevusgruppide ruumimustri kujundamise protsessist ja seisukohtadest.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

info@leaderliit.eu