Üleminekuperioodist ja uue toetuste perioodi planeerimisest

08.01.2021

jaanuari alguse seisuga

2020. aasta 23. detsembril võttis Euroopa Parlament vastu üleminekumääruse, mille kohaselt pikenevad liikmesriikide perioodi 2014–2020 maaelu arengukavad automaatselt kaheaastaseks üleminekuperioodiks (01.01.2021–31.12.2022). Üleminekumääruse kohaselt eraldatakse Eestile üleminekuaastateks maaelu arengu toetusteks kokku ligemale 258,5 miljonit eurot EL-i vahendeid, millele tuleb lisada nõutav liikmesriigi-poolne rahastus. Nende vahendite jaotuse peab kinnitama MAK seirekomisjon, mille järgmisel istungil 22. jaanuaril on ministeerium lubanud tutvustab detailsemalt oma plaane arengukava muutmise osas.

Maaeluministeeriumi ajaveebis on Ove Põder kirjutanud põhjaliku ülevaate “2021 ja 2022 – üleminekuaastad uuele ühisele põllumajanduspoliitikale” ning Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava seirekomisjoni koosoleku slaide saab piiluda sellelt Dropboxi lingilt. Struktuurifondide planeerimisest kuuleme rohkem ja oleme kaasatud tänavu, praegused slaidid on suuresti senise töö hindamine ja valitsuse ettepanekud Euroopa Komisjonile.

Uueks aastaks ainult häid uudiseid soovides
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu