Ülevaade Eesti Leader Liidu liikmete ühisseminarist

10.02.2016

9.-10. veebruar 2016.a. toimus Paides, Nelja Kuninga Hotellis, Eesti Leader Liidu liikmete kahepäevane ühisseminar.

 

 „Edu võti on suhted! Koostööst, kui edu võtmest räägitakse palju aga mis keeles koostööd tehakse? Koostöö keel on läbirääkimiste keel! Eduka koostöö vilju naudivad vaid need, kes kasutavad läbirääkimiste keelt!“
Marju Unt, Estonian Euromanagment Institute direktor.

 

Teisipäev, 09.02.16

Päeva juhtis Urmas Tuuleveski

  • „Läbirääkimiste keel on koostöö keel“koostööle inspireeris Marju Unt
  • Põhikirjaliste eesmärkide sõnastamine. Põhikirja muudatusettepanekute ettevalmistamine üldkoosolekuks.
  • Eesti Leader Liidu 2016 aasta tegevuskava
  • „Identiteedi olulisus ja selle sidumine oma tegevusega“ oma kogemustest rääkis Urmas Tuuleveski 

 

Kolmapäev, 10.02.16

Päeva juhtis Silva Anspal

                                – I Horvaatia visiidi raport
                                – Horvaatia tegevusgruppide seas läbiviidud veebiküsitluse tulemused
                                – Strateegiajuhend Horvaatia tegevusgruppidele
                                – Seire- ja monitooringujuhend
                                – Strateegiate hindamisjuhis
                                – II Horvaatia visiidi seminari slaidid

  • Ülevaade ELARD presidentuuri aasta tegevustest ja eelarvest

 Uudis on täiendamisel – lisatakse veel materjale!

 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht