Ülevaade MAK 2014-2020 juhtkomisjoni istungist

30.04.2014

30.04.14 toimus Põllumajandusministeeriumis MAK 2014-2020 juhtkomisjoni istung. Minister Ivari Padari sõnutsi on plaanis saata MAK2014-2020 järgmine nädal valitsusse. Rahandusministeerium on seisukohal, et kõikide EL toetuste Eesti poolset kaasfintseerimist tehakse minimaalsel määral. Koalitsioonilepingus lepiti kokku, et MAK2014-2020 eelarve ei saa olla väiksem, kui lõppeva perioodi MAKi eelarve. Eelarve kujundamisel peame vaatama ÜPP I ja II sammast koos.Marko Gorbani väitel on Leader saanud erikohtlemise – vähendamine vaid 3,6 miljonit (mitte 10% nagu enamus teistel vähendatavatel meetmetel).

Ministeeriumipoolsed uued ettepanekud MAKi :

1.        4,2 milj eurot täiendavalt I sambast II sambasse – toetada poollooduslike kooslustega alasid, mis ei vasta ÜPT toetusõiguslikkuse nõuetele.

2.       30 milj eurot I sambast II sambasse keskkonnasõbraliku toetuse meetmesse, et suurendada toetuse määra ha kohta.  

 

Loe lähemalt juhtkomisjoni liikmete arvamustest MAK eelarve muutuste kohta!

 

Maaelu arengukava sai juhtkomisjonilt põhimõttelise heakskiidu. Arengukava jõuab plaanide kohaselt Vabariigi Valitsusse vastuvõtmiseks mai keskpaigas. Lõpliku heakskiidu uuele maaelu arengukavale peab andma Euroopa Komisjon.

 

Põllumajandusministeeriumi pressiteade MAK juhtkomisjoni istungi kohta!

 

LEADER tegevusgruppide esindaja MAK juhtkomisjonis,

Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht,

Eesti Leader Liidu juhatuse liige

 

Tiiu Rüütle

partnerluskogu@polvamaa.ee