Uuenduslikkuse metoodika

14.03.2017

LEADER-lähenemise üheks põhimõtteks seitsmest on uuenduslikkuse soosimine – kohalikke tegevusgruppe julgustatakse toetama tegevusi, mis otsiksid uuenduslikke lähenemisi maapiirkondade arendamisel ja probleemide lahendamisel. Aga milles seisneb siis uudsus?

Uudne ühes piirkonnas ei pruugi tähendada uudsust sugugi teises piirkonnas. 

Üldine LEADER innovaatilisuse määratlemise metoodika on aga 2013 aastal kirja saanud "Eesti maaelu arengukava 2007-2013 aasta LEADER-meetme kohalike tegevusgruppide strateegiate vahehindamine" lisas 2.

Vahehindamise Lisas 2 on LEADER uuenduslikkuse määratlemiseks koostatud tabel, millega püütakse määratleda uuenduslikkust Eesti kui terviku maaelu üldistatud iseloomu suhtes. Uuenduslikkust konkreetse piirkonna jaoks tabel käsitleda ei võimalda.

Piirkonna jaoks konkreetsemad uuenduslikkuse elemendid on kirjeldatud iga LEADER tegevuspiirkonna strateegiates.

LEADER seitse põhimõtet:

 Lisainfo:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit