Uus projekt: ACCESS'R

05.11.2018

Avaseminar toimus 5.-7. novembril 2018

Prantsusmaa LEADER tegevusgruppe ühendav assotsiatsioon Leader France on algatanud uue rahvusvahelise projekti "ACCESS’R – ACCEssibility of Services to the population in Rural areas" kohalikele elanikele suunatud teenuste pakkumisest maapiirkondades.

Eesti Leader Liidu tegevjuht Triin Kallas osales 5.-7. novembril La Rochelle’is toimunud avaseminaril, kuhu olid kutsutud kõikide Prantsusmaa tegevusgruppide ning projektis osalevate riikide: Ungari, Rumeenia, Bulgaaria ja Hispaania esindajad, kokku 150 inimest. Kõik piirkonnad tõid esile häid praktikaid kohalike teenuste pakkumise vallast.  

Projekti juhid valisid meilt seekord esitlemiseks kaks mobiilset veterinaarteenuse projekti: Raja kliinik Järvamaal ja Tohveri Hoburavi Lääne-Harjumaal. Valik lähtus ilmselt pigem mitmekesisuse taotlusest, et näiteid oleks igalt elualalt.
 
Tagasiside Triinu ettekandele kohalikult karikaturistilt
Prantslaste endi näited olid hoopis rohkem omavalitsuste kesksed ja digitaliseerumise vallast: oldi uhked oma andmebaaside üle, mis lihtsustavad info leidmist toetuste kohta, või mobiilsete teenuspunktide kohta, mis liiguvad külaplatside vahet ja pakuvad maainimesele võimalust arvutis mingit taotlust täita. Meenutas natuke meie avalike internetipunktide loomist, mis ajal see oligi? ammu igatahes… Panite tähele, meilt ei esitanud mitte keegi ühtegi digiteenust, me Eestis enam vist ei pea neid innovatiivseks? Aga tõesti, prantslased rääkisid, et peamine probleem on, et maainimene ei saa/oska/taha arvutit kasutada või on suisa kirjaoskamatu. 
 
Konservatiivne hoiak on väga tugev, nägime näiteks pisikest raamatupoodi, mida 5000 inimesega omavalitsus toetab rahaliselt, et tõrjuda suurte poekettide linnakesse tulekut, ja kogesime, et projekti materjale ei saa üles panna Google Drive’i, kuna prantslased keelavad Googlet tööarvutis kasutada. Samas on meil õppida sealsest vabatahtliku töö ulatusest: pea kõik elanikud on seotud vabal ajal mõne kultuuriklubi või muu ühistegevusi pakkuva paigaga, mida veetakse oma vabast ajast.
 
Koostööprojekt kestab kolm aastat ning plaanib ka ühe kogemuste jagamise seminari pidada Eestis.
 
 
Täiendav info: 
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevijuht
info@leaderliit.eu