Valmimas on uue MAK-i kommunikatsioonistrateegia

23.10.2014

Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakond teeb tööd uue maaelu arengukava (MAK 2014-2020) kommunikatsioonistrateegia koostamisega, kuhu kaasatakse ka erinevaid sihtrühmi. 21. oktoobril toimuski Jänedal selleteemaline fookusgrupi kohtumine.

MAK kommunikatsioonistrateegia eesmärgiks on toetuste info jõudmine võimalikult paljude huvilisteni ja sihtrühmadele objektiivse ja ülevaatliku pildi andmine MAKi eesmärkidest ja toetuse saamise põhimõtetest.

Et plaanid saaksid parimad ja toetuse taotleja vajadustele vastavad, selleks viib Põllumajandusministeerium läbi mitmeid grupiintervjuusid, mille käigus uuritakse taotlejate endi soove ja vajadusi nii info sisu kui kanalite kohta. Jäneal toimunud fookusgrupi kohtumisel küsiti näiteks, missugust infot on toetuse taotlemise jaoks vajatud ja mis on olnud siiani sellise info juures arusaadav või arusaamatu; kuidas oleks info taotleja jaoks kõige paremini kättesaadav ja kasutatav jne. 

Intervjuu fookusgrupiga toimus vestlusringis, kus osales ka Eesti Leader Liit. Intervjuu tulemusi kasutatakse maaelu arengukava 2014-2020 teavituse (infopäevad, kirjalikud infomaterjalid, kampaaniad jne) paremaks korraldamiseks.

Piret Leskova
Eesti Leader Liit

 

Fotod teinud: K. Mihhejev