Valminud on LEADER/CLLD deklaratsioon 2020+

31.01.2017

LEADER/CLLD deklaratsioon 2020+ on oluline dokument uueks programmperioodiks.

Tartus toimunud ELARD konverentsil valminud LEADER/CLLD deklaratsioon 2020+ on oluline dokument uue programmperioodi läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga ja liikmesriikide ministeeriumitega. Deklaratsioon on kättesaadav ELARDi kodulehel www.elard.eu.Euroopa tasandil deklaratsiooni levitamine on juba alanud. Peatselt valmib ka deklaratsiooni eestikeelne versioon.

Lisainfo:

Kristiina Tammets
ELARD president