Võõrustasime külalisi

03.11.2014

Eesti Leader Liit võttis vastu külalisi Belgiast. Huvi Eesti maaelu ja täiskasvanute koolitamise vastu tõi kahe Belgia organisatsiooni, TABORA ja Leer Werklaats Garage, esindajad oktoobrikuu lõpus Eestisse.

Eestit külastanud belglasi huvitas peamiselt maapiirkonnas pakutavad võimalused täiskasvanute koolitamise ja uute oskuste omandamise osas.

28. oktoobril 2014.a. külastati Lääne-Harju Koostöökogu poolt korraldatud projektinõustajate koolitust, mis toimus Lepiku Külaliste majas. Külastuspäevaga jäädi väga rahule, koolitusest aitas belglastel osa saada Tallinna Ülikooli andragoogika tudeng, koolituse kohvipausid täitsid belglased mitmete küsimustega ning huvi tunti ka laiemalt maaelu vastu üldse. Loe ka uudisnuppu külastusest Lääne-Harju kodulehelt. 

29. oktoobril külastasid belglased Järva Arengu Partnerite tegevuspiirkonda ning neile sai osaks ka mitmetes tegevustes ise kaasa lüüa. Belglaste sõnul oli päev väga põnev ning huvitav. Sargvere mõisakülastus jättis nende sõnul kustumatu mulje. Neid hämmastas, et Eestis on mõisahooneid, mida pole veel kasutusse võetud.

Huvi tunti küll peamiselt täiskasvanute õppimisvõimaluste vastu, kuid huvituti ka noorte vabaaja veetmise ja õppimise võimalustest.  Abja-Paluojal külastati Abja Gümnaasiumi ja Abja Noortekeskust. Tutvuti ka Abja Päevakeskuse, MTÜ Mulgi Ukuvaka ja Karksi Kultuuriseltsi tegemistega. 

Lisaks Eesti maapiirkonnaga tutvumisele külastati ka Tallinna Ülikooli ja kohtuti andragoogika õppejõuga. Huvituti andragoogika eriala õpingute ülesehitusest ja põhimõtetest. 

Üldiselt imetleti ja kiideti väga Eesti looduse ilu ja ainulaadset kultuuri. Belglasi hämmastas, et Eesti riik ei toeta väikekoolide püsimajäämist maapiirkondades ning et noorte väljaränne on nii suur. 

Külastusnädala lõppedes lepiti kokku ka mitmetes koostöötegevustes tulevikus, plaanitakse ka ühisprojekti kirjutamist.

 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht