ACCESS’R

Accessibility of services to the population in rural areas

Rahvusvaheline koostööprojekt
Juhtpartner: Leader France
2018-2021

Projekti eesmärk: uurida uusi kohaloleku ja teenuste ühendamise vorme Prantsusmaal ja muudes Euroopa maapiirkondades

Meie lähenemine:
– tuvastada ja jagada uuenduslikke projekte
– kasutada ära ja levitada meie partnerite territooriumil saadud uuenduslikke kogemusi;
– korraldada külastusi, õpikodasid ja temaatilisi kohtumisi;
– toetada projekti sidusrühmi, tuginedes ACCESS’R partnerite ja Leaderi võrgustiku kogemustele.

Innovatiivsete teenuste andmebaas

Projekti trükis (pdf)