Rubriik uudised

28.08.2014

Lääne-Virumaal toimus Leader sisehindamise suveseminar

LEADERi VII suveseminar toimus Eisma külalistemajas, Vihula vallas, Lääne-Virumaal. Suveseminaril osalesid Leader tegevusgruppide, Põllumajandusministeeriumi, PRIA ja Eesti Maaülikooli, kui Eesti maaelu arengukava püsihindajad ning Maamajanduse Infokeskuse töötajad.

13.06.2014

Leaderi arengud Euroopas

TASi tegevjuht Kristiina Liimand osales mai lõpus – juuni alguses Brüsselis kolmel Leaderiga seotud üritusel – ELARDi (Euroopa Leader ühendus maaelu arenguks) koosolekul, CLLD (kogukonna juhitud kohalik areng) konverentsil ja ENRD (Euroopa maaelu arengu võrgustik) Leader alakomitee istungil.

06.06.2014

Täna täitub Toomas Kevvail, 50 aastat

Leader tegevusgrupid ja Maamajanduse Infokeskus läkitasid tänasele juubilarile, Toomas Kevvaile, südamlikud õnnesoovid sünnipäevaks ja soovisid talle jätkuvalt häid ideid maaelu arengu edendamisel.

22.05.2014

Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava

Valitsus kiitis täna heaks enam kui ühe miljardi euro suuruse eelarvega maaelu arengukava aastateks 2014–2020, mis seab sihiks Eesti põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmise ning maapiirkondade ettevõtluse arendamise.

22.05.2014

Eesti Leader Liit pidas üldkoosolekut

Irus toimunud Eesti Leader Liidu korralisel üldkoosolekul kinnitati 2013.a. majandusaasta aruanne ning 2014 aasta tegevuskava ja eelarve. Eesti Leader tegevusgruppide katusorganisatsioonil on nüüdsest ka uus, seitsmeliikmeline juhatus. Esitati oma kanditaat Euroopa maaelu arenguks loodud LEADER ühenduse ELARD juhatusse.

30.04.2014

Ülevaade MAK 2014-2020 juhtkomisjoni istungist

30.04.14 toimus Põllumajandusministeeriumis MAK 2014-2020 juhtkomisjoni istung. Minister Ivari Padari sõnutsi on plaanis saata MAK2014-2020 järgmine nädal valitsusse. Rahandusministeerium on seisukohal, et kõikide EL toetuste Eesti poolset kaasfintseerimist tehakse minimaalsel määral. Koalitsioonilepingus lepiti kokku, et MAK2014-2020 eelarve ei saa olla väiksem, kui lõppeva perioodi MAKi eelarve. Eelarve kujundamisel peame vaatama ÜPP I ja II sammast koos.Marko Gorbani väitel on Leader saanud erikohtlemise - vähendamine vaid 3,6 miljonit (mitte 10% nagu enamus teistel vähendatavatel meetmetel).

28.04.2014

Kohtumine ministriga LEADER 2020 teemal

Põllumajandusminister, Ivari Padar kohtus 28. aprillil 2014 aasta LEADER 2020 meetme teemal Leader Foorumi esindaja Reet Kokovkiniga ja Eesti Leader Liidu esindaja Piret Leskovaga. Kohtumisel osalesid veel Krista Kõiv (Maamajanduse Infokeskus), Anneli Kimmel ja Marko Gorban (Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakond), Elis Tootsman (ministri nõunik). Arutlusel oli LEADER maastikul uue programmiperioodi valguses päevakorral olevad teemad. Käsitlust vajavaid teemasid on muidugi LEADER maastikul hetkel mitmeid, kuid kohtumisel tulid arutlusele järgnevad teemad: