Eesti Leader Liit osales Virumaa Koostöökogu juhatuse koosolekul

14.05.2015

13.05.15 toimus Purtse mõisas Virumaa Koostöökogu juhatuse koosolek, kuhu oli kutsutud ka Eesti Leader Liit, et tutvustada liidu senist tegevust ning väljavaateid tulevikule.

Eesti Leader Liidu tegevjuht esitas Virumaa Koostöökogu juhatuse koosolekul ettekande, milles selgitas liidu tegutsemise põhimõtteid ja eesmärke. Ettekandega on võimalik tutvuda siin

Ettekande järgselt esitasid Virumaa Koostöökogu juhatuse liikmed mitmeid küsimusi ja juhatuse liikmete huvi liidu tegevuste ning eesmärkide vastu oli suur. Liidu tegevuste olulisust peeti tähtsaks ja leiti, et eesmärkide seadmine ja nende kontsentreeritus peab olema tähtsal kohal. Oluliseks pidasid Virumaa Koostöökogu liikmed ka liidu liikmeskonna ühisürituste korraldamist ning liikmete kokkukuuluvustunde suurendamist. Virumaa Koostöökogu juhatus näitas üles valmisolekut panustada liidu eesmärgipärasesse tegevusse ja pidas oluliseks Leader meetme kvaliteetset rakendamist.

Virumaa Koostöökogu juhatuse koosolekul osales ja sissekande koostas:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht