ELL juhatuse koosolek

14.04.2022

14. aprillil 2022

Zoomis algusega kl 12:30

Päevakorras

  • Juhatuse töökorraldusest
  • Kohtumine maaeluministeeriumis 18.04

Teemad Liisa Kährilt: 

1)       Määruse esimene osa s.t kohaliku tegevusrühma toetus. Soovime arutada lihtsustatud kulumeetodite kasutamist kohaliku tegevusrühma toetuses ning tutvustame MeM/PRIA esmaseid mõtteid, mida saame kohtumisel arutada.

2)      Samuti soovime arutada perioodide vahetumisega seonduvat. Senise perioodi vahendeid uude perioodi üle kanda ei saa. Seetõttu peame arutama, kuidas on kõige mõistlikum edasi minna ning mis hetkest hakata rakendama uusi strateegiaid. Ka selles osas tutvustame MeM esmast ettepanekut, mida saame koos edasi arutada.

Õigusloome töörühma seisukohad 12.04

  • Intervjuu MEMiga välissuhete visiooni teemal täna
  • Üldkoosoleku aeg ja päevakord (esialgne majandusaasta aruanne 2021 + tegevusaruanne)
  • Mis vahepeal tehtud

– Ühinesime Ukraina solidaarsusdeklaratsiooniga

– Maal elamise päeva taotlused ja lepingud: MEM 21000€, MES 15100€, RHM 10000€

– Sotsiaalministeeriumile saadetud ettepanekud EMSK liikmete valimise kohta

– Horisont 2022 taotlus: Baltic Hydrocolloids Excellence Hub

– Horisont 2022 taotlus: CARING4FOOD—2030 and beyond

– Erasmus+ taotlus: Projet Européen pour la Démocratie Locale en Serbie, France et Estonie

– Erasmus+ VET4Change projekti õppereis Eestisse 28.03-02.04: programm, videod

Koosoleku protokoll

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu