ESPRIT

Rahvusvaheline koostööprojekt, Erasmus+
Juhtpartner: Leader France
2019-2021

Projekti teema — teenuste kättesaadavus maapiirkonnas — on seotud aasta varem alguse saanud ACCESS’R projektiga. Erasmus+ koostöövõrgustik toetab ühiselt loodud teadmiste vahetamist ja levitamist projektiga liitunud riikides: Prantsusmaa, Hispaania, Rumeenia, Ungari ja Eesti.

Koolitused:

  1. Eestis 24.-27. veebruar 2020

programm | voldik | kokkuvõte

2. Hispaanias 8.-10. juuni 2021

programm ja kokkuvõte | fotod

3. Rumeenias 5.-9. september 2021

programm | kokkuvõte | fotod + fotod

4. Ungaris 17.-21. oktoober 2021

programm | kokkuvõte | fotod | artikkel Ungari ajalehes