Jaak Vitsur, LEADER elutöö tunnustus 2023

07.08.2023

Jaak Vitsur on mees, kes koos Raplamaa Omavalitsuste Liidu ning SA RAEKiga (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus) vedas ja juhtis Euroopa Liidu maaelu arenguprogrammi LEADER toetusprogrammi rakendamise alustamist Raplamaal.

Olles majandusliku kõrgharidusega, oli Jaagule omane ennast kurssi viia erisuguste maaelu arengut kavandavate protsessidega. LEADER temaatikale lähendas teda juba 2003. aastal läbitud maaelu arengu planeerimise ja juhtimise koolitus ning 9. mail 2006. aastal asutatigi Raplamaal tema eestvedamisel Raplamaa Partnerluskogu. Jaak Vitsur oli selle organisatsiooni esimese juhatuse liige. Alates 2007. aastast, mil asus tööle selle organisatiooni büroo, võttis Jaak enda õlgadele tegevjuhi ameti ning kandis seda kuni 2019. aasta lõpuni.

Euroopa Liidu maaelu arenguprogrammi LEADER kaudu on Jaak aktiivselt osalenud rahvusvahelises maaelu- ja kultuurielu arendamise koostöös ja vedanud rahvusvahelisi koostöörpojekte. Esindanud Eestit mitmetel rahvusvahelistel LEADER kohtumistel ning konverentsidel ja olnud oma suurepärase keelteoskusega tõlgiks arvukatel õppereisidel.

Jaak Vitsur on olnud LEADER tegevusrühmade seas hinnatud kolleeg ning tema aastatepikkune pühendunud tegevus ja panus maaelu edendamisse on positiivselt mõjutanud LEADER põhimõtete elluviimist ja mainet.