Juhatuse V koosolek

07.09.2015

07. septembril toimus Mäos Eesti Leader Liidu juhatuse koosolek.

Koosoleku päevakorras oli arutlusel järgmised teemad:

 

  1. Info ELARD presidentuuri teemal
  2. Ülevaade Horvaatia põllumajandusministeeriumi Leader strateegia käsiraamatu koostamise hankes osalemisest
  3. Ülevaade Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee komisjoni liikmete valimisest
  4. Ülevaade Türgi Toidu, Põllumajanduse ja Loomakasvatuse ministeeriumi LEADER osakonna ametnike vastuvõtust oktoobris 
  5. Info Euroopa Maapäeval osalemise kohta
  6. Tunnustamine ja eriauhinnad – Maaturismi edulood, eriauhind
  7. 2015 aasta täiendava liikmemaksu vajadustest ja 2016  aasta liikmemaksu prognoos  
  8. Leader rakendusmääruse eelnõu ettepanekud ja küsimused
  9. Jooksvad küsimused

Koosoleku protokoll

Allkirjaleht

Infot vahendas
Piret Leskova
Eesti Leader Liit