Külas Kodukant Läänemaal

30.10.2018

30. oktoobril 2018

Kodukant Läänemaa juhatuse koosolekul 30.oktoobril tutvustas Eesti Leader Liidu tegevjuht Triin Kallas multifondide toimemehhanismi ja Leader tegevusgruppide tulevikuperspektiive järgmisel programmiperioodil alates aastats 2021. 

Kuna Eesti on üks kaheksast viimasest EL riigist, kes  sel perioodil multifonde veel ei kasuta, võib tõdeda, et piirkondade areng on kaldu Põllumajandusfondi eesmärkide suunas, kuigi kohalikul tasandil on vajadus ka ka teiste valdkondade, näiteks kohaliku turvalisuse, noorte tööhõive, eakate hoolduse, kogukonnategevuste, väikeettevõtluse arendamise jne projektide järgi. 

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu