Maaeluga arvestamise projekt viis Bulgaariasse

22.02.2024

20.-21. veebruaril 2024

2023. aasta keskpaigast osaleb Regionaal- ja Põllumajandusministeerium koos Tartumaa Omavalitsuste Liiduga partnerina Interreg Euroopa 2021-2027 projektis Coop4RuralGov ehk Rural Proofing: Cooperation for better sparsely populated rural, coastal and mountain focused governance (Maaeluga arvestamine: koostöö hajaasustusega maapiirkondade, ranniku- ja mägialade haldamisel). Projekti fookuses on maapiirkondadele võrdsete võimaluste tagamine läbi seadusandluse, milleks on koostatud maaeluga arvestamise juhend ja mõjude hindamise raamistik.

Projekti juhtpartneriks on Navarra maakonnavalitsuse kohaliku halduse ja rahvastiku vähenemise peadirektoraat Hispaaniast. Lisaks osalevad projektis partnerid Iirimaalt (Galway piirkond) ja Bulgaariast (Bratsigovo piirkond).

Projekti tegevuste hulgas on vastastikused külastused, et näidata projektis käsitletud probleemi ulatust ja osalevate piirkondade pakutavate lahenduste mitmekesisust. 20.-21. veebruaril Bulgaaria Bratsigovo piirkonda viinud õppereisil osales sidusrühma esindajana ka LEADER Liidu tegevjuht Triin.

Bulgaarias külastati kahte maaomavalitsust, Bratsigovo ja Chavdari valda, kus räägiti maaeluga seotud probleemkohtadest sealsete piirkondade näitel: elu- ja töökohtade koondumine suurlinnade ümbrusesse, vananev elanikkond ja elanikkonna vähenemine maapiirkonnas, noorte äravool, tööpuudus ja tööjõupuudus, teenuste kättesaadavuse vähenemine. Vaatamata riikide ja piirkondade erinevusele oleme suuremal või vähemal määral sarnastest muutustest mõjutatud.

Loe maaeluga arvestamise kohta lisa Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi veebilehelt https://www.agri.ee/…/maaelu…/maaeluga-arvestamine

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti LEADER Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu