Õigusloome töörühm

Töörühm tegeleb LEADER määruse einevate tõlgendamise küsimustega ja teeb vastavaid ettepanekuid. Töörühm vaatab läbi ja analüüsib erinevaid tegevusrühmade kaasusi ning pakub ka lahendusi edasiseks tegutsemiseks. Eesmärk on ka sekkumine LEADER ja maaelu arengut puudutavatesse õigusloomeprotsessidesse.
Töörühma liikmed: Tiiu Rüütle (töörühma juht), Valdek Haugas, Rafael Milerman, Riina Trumm, Tiina Ivask, Karl Õmblus, Koit Kelder, Endla Mitt, Rita Triinu Peussa ja Liis Moor.

Koosolekud 2022

08.03.2022 (Zoom), teema: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (ELÜPS) eelnõu kommenteerimine.

12.04.2022 (Zoom), teemad: Tegevusrühmade ja PRIA erimeelsused kulude arvestamisel seoses lihtsustatud kulumeetodi kasutamisega strateegiate ettevalmistamise toetuse puhul; Ukraina sõjast tingitud eriolukordade arvestamine projektide menetlemisel.

22.08.2022 (Zoom), teema: Plaan loobuda tegevuskava nõudest tegevusrühmadele.

06.09.2022 (Zoom), teemad: KTR tegevuskulude arvestamine väljamakstud projektitoetuste pealt; otsuste volitamise õigus; ühisprojekt eraldi projektiliigina uues määruses.

20.09.2022 (Zoom), teema: Uue perioodi rakendusmääruse 1. ploki kommenteerimine. Esimesse plokki kuuluvad „1. jagu Kohaliku tegevusgrupi toetuse saamiseks esitatavad nõuded kohalikule tegevusgrupile“ § 2-9 ja „2. jagu Kohaliku tegevusrühma toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine ning strateegia heakskiitmine“ § 10-14.

07.10.2022 (Zoom), teema: Uue perioodi rakendusmääruse 2. ploki kommenteerimine (§15-26).

10.10.2022 (Zoom), teema: Uue perioodi rakendusmääruse 3. ploki kommenteerimine.

23.11.2022 (Zoom), teema: Tegevusrühmade eelarve jaotuse põhimõtted.

Koosolekud 2023

23.01.2023 (Zoom), teema: Ettepanekud seire- ja tulemusnäitajate kogumise kohta.

12.04.2023 (Teams), teema: Tegevusrühmade määruse parandusettepanekute läbivaatamine.

13.04.2023 (Teams), teema: Tegevusrühmade määruse parandusettepanekute läbivaatamine.

11.07.2023 (Zoom), teema: Sotsiaalfondi rakendamise määruse parandusettepanekute läbivaatamine.