Mercedes Merimaa, LEADER elutöö tunnustus 2023

07.08.2023

Perioodil 27.03.2007-31.03.2022 oli Mercedes Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevjuht (Pärnu Lahe Partnerluskogu juhatuse liige 16.12.2003 kuni 07.06.2007) ning mitmete piirkonnas oluliste algatuste käivitaja ja üks eestvedajatest, nt Romantiline Rannatee, Võilillefestival, Pärnumaa maitsete aasta jne.

Aastal 2019 korraldasid Pärnu Lahe Partnerluskogu, Kodukant Läänemaa ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu Mercedese eestvedamisel üle-euroopalise Leader konverentsi LINC 2019, mis tõi Eestisse ligi 400 osalejat Euroopa erinevatest riikidest. Konverentsi korraldamisel tehti koostööd Euroopa Leader Ühenduse ja Euroopa Maapäeva eestvedajatega ning toimusid mitmed olulise tähtsusega arutelud Leader tuleviku kujundamiseks 2023-2027 perioodiks.

Mercedes on olnud aktiivne nii piirkondlike, siseriiklike kui ka rahvusvaheliste arendusprojektide elluviimisel, toonud uusi teadmisi ja rakendanud ellu innovaatilisi lahendusi.

Mercedes on aastast 2004 Eassalu-Neitsi Külaseltsi asutajaliige ja üks külaseltsi eestvedajatest ning viinud külaseltsiga ühiselt ellu palju kogukonda panustavaid projekte. Korda on tehtud külamaja ja arendatud sellest välja Neitsiraba külastuskeskus koos käsitöövõimaluste, kogukonnaköögi, kogukonna õppeaia, laste mänguväljaku jm sinna juurde kuuluvaga. Olles alati natuke ajast ees, on Mersu (nii kutsuvad teda tuttavad) eestvedamisel muuhulgas viidud juba aastal 2006 ellu projekt, millega lahendati Soomra, Eassalu ja Kärbu küla inimeste internetiühendus, paigaldades selleks spetsiaalsed sidemastid ja seadmed, mis võimaldasid üle õhu jagada internetti ka nendesse kohtadesse, kus puudus mobiililevi.

Mercedese kohta võib öelda, et ta on meie maasool, kes pühendunult tegutseb selle nimel, et edendada elu maapiirkondades. Seda näitab ka tema jätkuv tegevus Jõgevamaal, kus ta on asunud arendama arukaid külasid ja energiakogukondi. Mercedese teadmised inimese, looduse ja taimede kohta on imetlusväärsed.

Oleme uhked, et meil on selline kolleeg nagu Mercedes, temale saab alati kindel olla!