Osalesime Euroopa maaeluvõrgustiku Leader töörühma kohtumisel

23.02.2021

23. veebruaril 2021

Veebi vahendusel toimus Leader/CLLD töörühma 9. kohtumine. Üritusel anti ülevaade LEADER meetme rakendamisest liikmesriikides, ENRD tugiteenustest ning käsitleti üleminekuperioodi ja pandeemia mõjudega seotud küsimusi.
Eestist osalesid Kristiina Tammets ja Ave Bremse.  

Eesti LEADER tegevusgrupid on osalised 38 rahvusvahelises koostööprojektis ning on aktiivsuselt Soome järel teisel kohal. Edukad oleme olnud ka LEADER toetuse väljamaksete osas.

Ettekanded: