Põlvamaa Partnerluskogu parimad projektitaotlused ja koostööpartnerid said väärilise tunnustuse osaliseks

20.02.2015

Põlvamaa Partnerluskogu tänas Põlvamaal Leader programmi elluviijaid. Tänuüritus toimus 19.02.15 Mooste Folgikojas. Tänakirjadega tunnustati nii projektitaotlejaid kui ka koostööpartnereid.

Üks oluline periood on seljataga ja olulisel määral on panustatud maaelu arendamisse üle Eesti. Et aga uuele perioodile väärikalt vastu astuda, tuleb ka vääriliselt lõpetada – parimad vajavad tunnustamist ja esiletoomist. Põlvamaa Partnerluskogu tunnustas piirkonna arendamisse panustanud projektitaotlejaid ja koostööpartnereid väärilise tänuüritusega.

Tänuüritusel tunnustati piirkonnale enim mõju avaldanud projektide elluviijaid, tänati koostööpartnereid, kes on andnud märkimisväärse panuse Põlvamaa Partnerluskogu strateegia rakendamisele. 

Loe lisaks Tänusündmuse kohta ja tutvu Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuhi kõnega Põlvamaa Partnerluskogu kodulehelt ja vaata pilte tänuüritusest. 

Põlvamaa Partnerluskogu on panustanud ka ise väga suurel määral tegevusgruppide huvikaitse saavutamisse, Põlvamaa Partnerluskogu on üks Eesti Leader Liidu asutajaliikmetest.

Põlvamaa Partnerluskogu Tänuüritusel osales ja Eesti Leader Liidu tänukirja võttis vastu Eesti Leader Liidu tegevjuht Piret Leskova.

 Foto: Põlvamaa Partnerluskogu Tänusündmuse pildigaleriist