Riigikantselei ootab tagasisidet rohepöörde tegevusplaanile

05.01.2023

13. jaanuarini 2023

Rohepöörde tegevusplaan 2023–2025 — plaan negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks, nüüdisaegse ja kvaliteetse elukeskkonna loomiseks ning konkurentsivõimelise ja keskkonnahoidliku ettevõtluse toetamiseks.

Tegevusplaan on koostatud lähima kolme aasta vaates, et hoida fookust tegevustel, mille elluviimisest sõltub kõige enam pikaajaliste sihtide saavutamine. Selleks, et lõplik tegevusplaan kajastaks võimalikult paljude huvigruppide sisendit, jagame teiega “Rohepöörde tegevusplaani” eelnõu, et seda tagasiside põhjal veel täiendada.

Avaliku konsultatsiooni käigus palume tagasisidet järgmistele küsimustele:

  • Millised peaksid olema Teie hinnangul Valitsuse järgmise kolme aasta kõige olulisemad prioriteedid, et saavutada rohepöörde kolme põhieesmärki?
  • Milliseid täiendavaid väljakutseid ja tegevusi tuleks tegevusplaani lisada, mis vajaksid lahendust järgmise kolme aasta jooksul rohepöörde eesmärke ning valdkondade väljakutseid silmas pidades? 

Palume ettepanekuid esitada võimalikult täpselt sõnastatuna, viidates detailses tegevuste loetelus toodud tegevustele ja nende ID numbritele. Tagasisidet ootame aadressil rohepoliitika@riigikantselei.ee kuni 13.01.2022.

Loe lähemalt: https://valitsus.ee/valitsuse-eesmargid-ja-tegevused/rohepoliitika/tegevusplaan