Seminar “Kogukonna meetod ja multifondid”

21.11.2018

21. novembril 2018 Kiviõlis

Eesti Leader Liit ja Virumaa Koostöökogu korraldasid Virumaa piirkonna seminari "Kogukonna meetod ja multifondid" 21. novembril Kiviõli Seikluskeskuses. Osalesid kõigi kuue piirkonnas tegutseva LEADER tegevusgrupi ning kalanduse algatusgruppide, arenduskeskuste ja töötukassa esindajad. Ettekannetele järgnes arutelu piirkonna tulevikuväljavaadete teemal.

Ettekanded:

Kas 12 aastat LEADERit on Eesti maaelu mõjutanud?

— Taavi Kurvits, Maaeluministeeriumi maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo

Kas tahame olla viimase kolme hulgas, kes Euroopa Liidu multifonde ei kasuta?  

— Triin Kallas, Eesti Leader Liidu tegevjuht

LEADER tulevik – kas me ise oleme valmis?

— Valdek Haugas, Eesti Leader Liidu juhatuse esimees

 
Täiendav info: 
 
Triin Kallas
 
Eesti Leader Liit
 
tegevijuht
 
info@leaderliit.eu