SHERPA

Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (SHERPA) on 17 partneriga nelja-aastane projekt (2019–2023), mida rahastab programm Horisont 2020. Selle eesmärk on koguda teadmisi, mis aitavad koostada soovitusi ELi maapiirkondadega seotud tulevaste poliitikate jaoks, luues teaduse, ühiskonna ja poliitika liidese, mis on teadmiste ja poliitika sõlmpunkt.

SHERPA aitab kaasa poliitika väljatöötamisele kolmes põhivaldkonnas:

  1. Sisendite andmine tulevase teaduspoliitika kujundamiseks, keskendudes programmi „Euroopa horisont” raames tööprogrammide ettevalmistamisele.
  2. Programmiperioodil 2021-2027 maapiirkonnale oluliste poliitikate rakendamise toetamine; ja
  3. Järgmise programmiperioodi maaelupoliitika suuna määramise toetamine.

Selle saavutamiseks peab projekt:

  • Kaardistada ELi maapiirkondade tulevikutrendide ja dünaamika peamised tõukejõud;
  • Luua mitme osalise platvormid (MAP) kui tõhusad ja jätkusuutlikud teaduse, ühiskonna ja poliitika liidesed;
  • Luua ELi maaelupoliitika jaoks asjakohane jagatud teadmistebaas, võttes arvesse varasemate ja käimasolevate uurimisprojektide tulemusi;
  • osaleda dialoogis kodanike, teadlaste ja poliitikakujundajate vahel kogu ELi territooriumil;
  • Formuleerida soovitusi, mis on seotud erinevate stsenaariumidega kaasaegse maaelupoliitika arendamiseks Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul tasandil, samuti tulevase maaelu uuringute kava jaoks.

Projekti Eesti teemaleht