Toimus koostöökohtumine Eesti Leader Liidu ja KÜSK vahel!

24.09.2015

Eile, 23.09.15, toimus koostöökohtumine Eesti Leader Liidu ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) vahel. Kohtumine oli huvitav ja sisukas.

Kohtumisel osalesid Agu Laius (KÜSK juhataja), Mari-Liis Dolenko (vabaühenduste toetusprogrammi juht), Marten Lauri (MAK kodanikeühenduste konsultantide koordinaator) ja Tarmo Treimann (KOP koordinaator), Tiiu Rüütle (Eesti Leader Liidu juhatuse esimees) ja Piret Leskova (Eesti Leader Liidu tegevjuht). 

Kohtumise ühisarutelust koorus välja hulgaliselt häid mõtteid ja ideid edasiseks tulemusrikkamaks koostööks. Näiteks leiti ühiselt, et tulevikus võiks Leader teemat (uut Leader meetme rakendusmäärust ja taotlustingimusi) tutvustada näiteks MAK konsultantide infopäeval ning vastupidi võiks tulevikus KOP ja KÜSK tulla oma meetmeid tutvustama ka Leader tegevusgruppide infopäevadele.  Möödunud programmperiood on kummalegi osapoolele andnud hulgaliselt kogemusi, mis on ühtlasi ka tulemusrikka kööstöö üheks heaks aluseks. Ka varasemast koostööst LEADERi ja KÜSKi vahel toodi välja mitmeid häid näiteid ning seda just kattuvate projektide ja topeltrahastuste avastamise osas.

Koostöökohtumise lõppedes leiti ühiselt, et valmisolek panustada koostöösse senisest enam on mõlemapoolne.

Kokkuvõtte kohtumisest koostas:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit