Vihmavarjuprojekt Ukraina põgenike toetuseks jõudis lõpule

27.02.2024

Veebruaris 2024

2023. aasta sügisel kuulutasime välja vihmavarjuprojekti vabaühendustele Ukraina põgenike kohanemise toetamiseks maapiirkondades. Projekti rahastas Siseministeerium riigieelarvelistest vahenditest koostöös Vabaühenduste Liiduga ning elluviivaks partneriks oli Eesti Leader Liit koos kohalike tegevusrühmadega.

Projektis osales 18 tegevusrühma, kes said taotleda projekti tegevusteks toetust 2450 eurot. Osalevate tegevusrühmade piirkonnas korraldati mitmesuguseid tegevusi, mis lähendasid eestlaste ja ukrainlaste kogukondi ja innustasid neid vabatahtlikena ka tulevikus ühiseid ettevõtmisi korraldama.

Tegevuste elluviimise periood oli november-detsember 2023. Vaatamata lühikesele ettevalmistuse ajale toimus piirkondades üle 60 kaasamis-sündmuse. Otseselt oli projekti tegevustesse kaasatud üle 1560 osaleja, millest ukraina põgenikud moodustasid ca 65%.

Aruande vormis ülevaate kõigi piirkondade tegevustest leiate siit. Kokkuvõtte koostas projektijuht Silva Anspal.

26.02.2024 kajastas meie projekti ka ajakiri Hea Kodanik: Kuidas öelda ukraina keeles tere ja soovida head uut aastat?

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu