Ootame tegevusrühmadelt kandidaate ELLi esindajateks ja tunnustustele

05.04.2024

1. maiks 2024

Vastavalt juhatuse otsusele 22. märtsist 2024 kuulutame välja kandidaatide esitamise Eesti LEADER Liidu esindajate määramiseks ja tunnustuste omistamiseks.

Kõigi kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. mai 2024.

1. Kandidaadid rahvusvahelistesse koostööorganisatsioonidesse (otsus kinnitatakse üldkoosolekul 18.06)

Otsime kolme inimest ELL-i esindama: 
(1) Euroopa ÜPP võrgustiku assamblees
(2) ÜPP võrgustiku LEADER ja territoriaalse arengu allrühmas ning 
(3) Euroopa LEADER ühenduses maaelu arenguks – ELARD.

Kandideerimise eelduseks on Eesti LEADER-maastiku väga hea tundmine, inglise keele oskus ja koostöötahe. Kandideerima oodatakse tegevusrühmade või ELLi juhatuste liikmeid ning töötajaid; esindamise töö ei ole eraldi tasustatav, kuid kompenseeritakse sõitudega seonduvad lisakulud.

Alus: Eesti LEADER Liidu esindajate nimetamise kord koostööorganisatsioonidesse ja töörühmadesse

2. Kandidaadid ELL tunnustustele (tiitlid antakse üle suveseminaril 13.08)

Aasta tegija tunnustus antakse füüsilisele ja/või juriidilisele isikule eelneval kalendriaastal tehtud silmapaistva teo või tegude eest, millega kandidaat on kaasa aidanud LEADER arengule kohalikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.

Elutöö tunnustus antakse füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune pühendunud tegevus on kolleegide ja avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ja positiivselt mõjutanud LEADER põhimõtete elluviimist ja mainet.

Alus: Eesti LEADER Liidu tunnustuste statuut

Palun ettepanekud koos põhjendusega saata minu e-postile.

Parimate soovidega

Triin Kallas
tegevjuht
+372 555 373 60