„Eesti 2035“ strateegia seminar

12.02.2019

12. veebruaril 2019 Tallinnas

Jätkub meie riigi pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ koostamine, milles Eesti Leader Liidu poolt osaleb juhatuse esimees Valdek Haugas.

Oleme tänaseks analüüsinud globaalseid, Euroopa Liidu ja siseriiklikke suundumusi. Arutanud riigi arengut puudutavaid võtmeteemasid töörühmades ning kaardistanud peamised Eesti arenguvajadused ja -võimalused.

Seminaril anti ülevaate töörühmade tulemustest ning Eesti eesseisvate väljakutsete ja võimaluste kaardistusest. Vaatdati lähemalt arenguvajaduste lähtekohti ning arutati koos, milline peaks olema Eesti inimeste elu aastal 2035.

„Eesti 2035“ arenguvajaduste tööversioonid on saadaval siin

 

Päevakava:

14:00 Sissejuhatus päeva

14:05 Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, avakõne 

14.30 Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago, ülevaade „Eesti 2035“ koostamisest

14:45 Arenguvajaduste tutvustus ja grupiarutelud

16:45 Kokkuvõte

 

 

Lähem info: 

Valdek Haugas

juhatuse esimees

valdek@leaderliit.eu