Eesti Leader Liidu liikmete koolituspäevad Hiiumaal olid väga tulemusrikkad

06.02.2017

1.-2. veebruar 2017.a. toimus Eesti Leader Liidu liikmetele KÜSK vabaühenduste arenguhüppest toetust saanud projekti raames koolitussarja kolmas ja neljas arengupäev. Seekordne kahepäevane koolituspäev toimus Hiiumaal, Kassari Puhkekeskuses.

Eesti Leader Liidu liikmeskond on KÜSK poolt rahastatud projekti raames toimuval arengupäeval koos juba kolmandat korda. Sellel korral kohtuti Hiiumaal, Kassari Puhkekeskuses. Varasemad kaks kohtumist koolitussarjast on toimunud Luunjas ja Põltsamaal

Sellekordse koolituspäeva peamine teema oli meeskonnatöö ja meeskonnatöö tulemuslikkuse suurendamine. Täname meie koolitajaid Signet ja Liisat, kes tegid meiega suurepärast tööd. Nendel koolituspäevadel tõdesime ühiselt, et meeskonnatöö on tõesti suurepärane vahend uute ideede leidmisel ning et tõhus meeskonnatöö ergutab uutmoodi mõtlemist väga hästi. 

LEADER tegevusgrupid on juba seitse ja enamgi pikka aastat ühiselt koos töötanud ja ühiselt maapiirkondade arendamise ning elujõulisuse saavutamisega tegelenud, kuid võime julgelt öelda, et nendel koolituspäevadel kasvati kuidagi eriliselt kokku ja tunnetati meeskonnatöö tähtsust ja olulisust senisest erilisemalt. 

Oli tore ühiselt koos tõdeda, et meeskonnal on kokku rohkem teadmisi ja kogemusi, kui igalühel üksi. Iga koolitusel osalenu andis oma tugevustest ja kompetentsist teada ka teistele, et mis valdkonnas keegi tugev on ja mis osas valmis teistele abiks olema. 

Nagu ikka koolitustel osaledes on tavaks avastada, et on teadmisi, mis pole küll uudiseks ja neist ei kuule küll esimest korda aga on niinimetatud unustatud vana ja on teadmisi, mis koolituse ja hea meeskonnatöö käigus kinnistuvad senisest tugevamini ja saavad omasemaks. Sellel koolitusel oli tore tõdeda, et  meeskond koostöös suudab genereerida rohkem ja mitmekesisemaid ideid, kui seda iga üks eraldi. Tõdesime ühiselt, et meeskonnnal on koostöösvõime hinnata ka erinevaid alternatiive kriitilisemalt, kui üksinda ning meekond ühtse tervikuna on võimekam pakkuma kvaliteetseimaid lahendusi, kui liige või juht üksi. 

On õige, et meeskonnatöö on efektiivne ainult siis, kui iga liige tunnetab oma ja ka teiste ülesannet. Koolitusel panime paika ka ülesanded, mida keegi võiks või sooviks teha. Võtsime vastu meile olulisi ja tervet meeskond puudutavaid otsuseid, panime paikka tööjaotuse ning tegevuste elluviimise tähtajad.

Koolitajate abiga oli Eesti Leader Liidu meeskonnal hea võimalus käsitleda probleeme, mis nõuavad põhjalikku arutelu, vajavad uusi ideid ja konstruktiivset kriitikat. Seekordsed koolituspäevad olid tõhusad just eriti seetõttu, et seatsime sihte, sõnastasime visiooni ja missiooni, langetasime meile olulisi ja tervet meedkond puudutavaid otsuseid ning panime paika meeskonnaliikmete tööjaotuse. Nende kahe koolituspäeva põhjal võime uhkel tõdeda, et Eesti Leader Liidu liikmete meeskonnatöö sai suurepärase tõuke käia koos ühte jalga ja et meeskonnatöö on ikka ühs võimas vahend uute ideede leidmisel ning ergutab väga hästi uutmoodi mõtlemist.

Täname Eesti Leader Liidu meeskonna poolt veel kord meie koolitajaid ja KÜSKi, tänu kellele see kõik sai võimalikuks!

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht