Eesti Leader Liidu töörühma liikmed alustavad taas tööd

20.09.2017

22.09.2017 kohtuvad Järvamaal ELL protsesside kirjeldamise töörühma liikmed.

Eesti Leader Liidu protsesside kirjeldamise töörühma liikmed kogunevad töökoosolekuks Järvamaal, et vaadata üle riigihangete seaduse muudatused ja sellest lähtuvalt ka riigihangete korra muutmise vajadused. 

Töörühmal on kavas koondada ka LEADER tegevusgruppide ja taotlejate riigihangete juhtumid ja otsida ühiselt ka lahendusi. Hangete korraldamine on nii Leader tegevusgruppidele kui ka taotlejatele väga raske, kuna puudub varasem riigihangete kogemus. 

Eesti Leader Liidu protsesside töörühma esimees on Silva Anspal, Järvamaa Arengu Partneritest.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@ileaderliit.eu