EK avaldas oma tähelepanekud ÜPP strateegiakavade kohta

31.03.2022

31. märtsil 2022

31. märtsil 2022 saatis Euroopa Komisjon kirjad Austria, Horvaatia, Küprose, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Malta, Holland, Poola, Portugal, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi esitatud ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade kohta. Kirjades tuuakse esile need elemendid, mis vajavad veel selgitamist, täiendamist või kohandamist enne, kui komisjon saab plaanid heaks kiita.

Mitmed märkused puudutavad kõrgenenud riske seoses Ukraina sõjaga ning vajadusega kindlustada toidujulgeolekut. Elujõulist maapiirkonda puudutavas peatükis tuuakse esile, et LEADER programmile eelmisel perioodil põllumajandusfondist keskmiselt eraldtud 5.5% tõuseb uuel perioodil 7%ni, kuid sellega ka maapiirkonna toetamine väljaspool põllumajandust enamasti piirdub. Ainult 10 liikmesriiki on planeerinud siin mõnesuguseid — kuid väga piiratud — sekkumisi lisaks LEADERile. 13 riiki kavandavad toetusi loodavatele töökohtadele maapiirkondades ja 6 riiki ei ole esitanud selle kohta andmeid. 4 strateegiakava 19st plaanib toetada lühikesi tarneahelaid kooperatiivide vormis ning 6 kavandab muude horisontaalsete ja vertikaalsete koostöövormide toetamist. Enamik riike ei kavanda lairibavõrkude toetamist ühise põllumajanduspoliitika raames.

Dokumendi täistekst:
CAP Strategic Plans andCommission observations Summary overview for 19 Member States

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu