ELL juhatuse koosolek

10.01.2024

19. jaanuaril toimus juhatuse koosolek Rõngus.

Päevakord

  1. Mis tehtud: kohtumised, eelmiste otsuste täitmine
  2. Tegevuskava 2024
  3. Eelarve täitmine 2023
  4. ELL esindamise kord
  5. ELL kommunikatsiooni põhimõtted ja Töörühmade koostöötamise hea tava
  6. Juhatuse liikmete tööga seotud kulude hüvitamine
  7. Üldkoosoleku aeg ja päevakord
  8. LINCil osalemine juunis 2024
  9. Koostöökokkulepe Külaliikumisega Kodukant EC4RURAL projektis
  10. Kohal algatatud teemad 

Koosoleku protokoll

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu