ELL üldkoosolek toimus 18. aprillil

18.04.2019

Türi Kultuurikeskuse II korruse klaassaalis

Üldkoosolekule eelnes arutelu LEADER tegevusgruppide suuruse ja territooriumi kujundamise üle järgmisel rahastusperioodil. Liikmete üldine arvamus oli, et tegevusgrupi territoorium peaks kindlasti jääma eelkõige tegevusgrupi liikmeskonna otsustada. Kui territooriumi soovitakse muuta, peab see olema kahe või enama asjasse puutuva tegevusgrupi omavaheline otsus. Kuna haldusreform võib kaasa tuua muutusi koosseisus, lepiti kokku soovitav otsustusprotsess tegevusgrupi liikmeskonna muutmisel.

Päevakava

12.00 Kokkuvõte küsitlusest LEADER tegevusgruppide ruumimuster 2021+. Arutelu.

13.30 Lõunapaus

14.00 Üldkoosolek

  • Majandusaasta aruanne 2018 ja revisjonikomisjoni hinnang
  • Kokkuvõte 2019. a. tegevustest ja plaanidest
  • Liikmemaksu tõstmine 0,1%ni tegevuskuludest alates 2020
  • Juhatuse esimehe tasu kehtestamise ettepanek
  • Vabaühenduste Liidu liikmeks astumine.

 

Üldkoosoleku protokolli saab lugeda siit

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

info@leaderliit.eu