Juhatuse I koosolek

02.02.2015

02.02.15 toimus Võrumaal Eesti Leader Liidu juhatuse koosolek, arutlusel olid päevakorral olevad teemad

Juhatuse koosolekul osales seitsmest juhatuse liikmest viis.

Allkirjaleht

Arutlusel olid järgnevad päevakorralised küsimused:

1. Nelja Valla Kogu poolt esitatud avalduse läbivaatamine

2. Jnformatsioon ELARD-ist

3. Jooksvad küsimused

Päevakord

Koosoleku protokoll

 

Sissekande koostas:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit