Kas tegevusgrupi juhatuse liikmed tohivad olla uuel perioodil ka tegevusgrupi hindamiskomisjoni liikmed?

13.04.2015

Ministeeriumi vastus sellele küsimusele on, et ei tohi olla!

Ministeerium on seisukohal, et tegevusgrupi juhatuse liikmed ei või olla ka uuel perioodil tegevusgrupi hindamiskomisjaoni liikmed.

Tegevusgrupi juhatus peab hindamiskomisjoni ettepaneku kinnitama enne kui tegevusgrupp selle PRIAle esitab ehk siis juhatuse otsusega esitatakse hindamiskomisjoni ettepanek PRIA-le ja seega pole võimalik, et juhatuse liikmed osaleksid ka hindamiskomisjoni töös.

Ministeeriumi seisukoha üheks aluseks on ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 art 34 lg 3 punkt b nõuded. Samasugune nõue kehtib ka kalanduse tegevusgruppidele ja ka neil ei tohi juhatuse liikmed kuuluda hindamiskomisjoni.

Vastuse küsimusele andis Anneli Kimmel 10.04.2015.a.

Sissekande koostas:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit