Kohtumine PRIAs

05.10.2018

5. oktoobril 2018

Tiina Ivaski eestvõttel käis väike tegevusgruppide esindus PRIAs, et saada paremat pilti sealsetest töökorralduse muudatustest ning hinnata, millised võivad olla nende mõjud Leader taotluste menetlemisele ning info liikumisele.

Osalejad:

PRIA: Lauri Kolberg ja Piret Ilves

Tegevusgrupid: Aive Tamm, Kerli Lambing, Iris Haiba, Aivar Niinemägi ja Tiina Ivask

Üheks kiiremaks ja olulisemaks teemaks pidas Piret Ilves PRIA ja tegevusgruppide vahelise suhtluse toimima saamist. Ta oli väga huvitatud saamaks infot teemade kohta, mis meie jaoks on hetkel aktuaalsed ning kus vajame PRIA seisukohta. Teiseks ootab tagasisidet ning ettepanekuid ka uue e-PRIA osas selle nädala lõpuks. Palun selle osas teie kõigi abi.

  1. Palun saatke oma tähelepanekud, ettepanekud e-PRIA osas hiljemalt neljapäeva (11. oktoober) õhtuks Kerli Lambingule aadressile kerli@vomentaga.ee.
  2.  Kui  on muid teemasid, mille osas tahate PRIA vastust, siis palun saatke need küsimused mulle aadressile tiina@valgaleader.ee hiljemalt 19. oktoobriks.

Koondame küsimused/ettepanekud ning edastame Piret Ilvesele.