Kohtusime maaeluministriga

10.02.2020

10. veebruaril 2020

Minister Arvo Aller koos oma nõuniku Andrus Tossiga võõrustasid Eesti Leader Liidu esindust Maaeluministeeriumis 10. veebruaril. Meie poolt olid kohal juhatuse liikmed Valdek Haugas, Silva Anspal ja Rafael Milerman ning tegevjuht Triin Kallas. Kohtumisel osalesid ka Kai Kalmann ja Taavi Kurvits maaelupoliitika osakonnast.

LEADER lähenemine tutvustamist ei vajanud, kuna nii minister kui nõunik on olnud seotud Kirde-Eesti tegevusgruppidega. Nii keskendusime peamiselt uue rahastusperioodi ettevalmistamisega seotud küsimustele ning tutvustasime oma seisukohti ja kogukonnameetodi laiendamise taotlusi teistele toetusfondidele. 

Peatusime ka Leader Liidu rollil tegevusgruppide esindajana ning käsitlesime koostööd PRIA, maaeluvõrgustiku ja kalandusvõrgustiku teabekeskusega.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

triin@leaderliit.eu