LEADER kongress võttis vastu uue deklaratsiooni

19.12.2023

18. detsembril 2023

18.-19. detsembril toimunud LEADER kongressi avapäev kulmineerus ühise seisukoha vastuvõtmisega, mis kannab edaspidi nime Brüsseli deklaratsioon. See resolutsioon põhineb järgmistel põhimõtetel: LEADER-CLLD rolli tugevdamine Euroopa poliitikates, uute rahastusvahendite väljatöötamine, rahalistele vahenditele juurdepääsu lihtsustamine ja toetamine ning LEADERi tulevikuga seotud töö alustamine, et oleks aega kaaluda kõiki esile kerkivaid ettepanekuid.

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu