LEADER taotlusvoorude avamise teavitus võib olla PRIA sõnul tavapärasest lühem!

11.09.2014

"Arvestades programmperioodi lõppu ja ohtu, et LEADER meetmes võivad vahendid kasutamata jääda on mõistlik vajadusel seda aega lühendada," sõnab Marek Treufeldt, LEADER toetuste büroo juhataja.

PRIA LEADER toetuste büroo on seisukohal, et kuna taotlejate jaoks peaks täna, tegevusgrupile, taotluste esitamise  protseduur juba tuttavam olema, siis tegevusgruppide taotlusvoorude avamise teavitamise aeg võiks olla lühem. Määruse punkti mõte on ju eelkõige anda mõistlik aeg osapooltele oma dokumentatsioon ette valmistada.

PRIA-s peetakse oluliseks seda, et taotlejatel oleks võimalus strateegia rakendamisele oma panus anda ja eelarvevahendid saaks suunatud just MAK IV telge. Seda enam, et ühtepidi 8 nädalane teavitus hakkab piirama kohustust tegevused ellu viia ja kuludokumendid esitada hiljemalt 31.12.2014.

Kindlasti jääb teavitamine PRIA sõnul tegevusgruppidele kohustuseks ning taotlusvooru avamisest teatamine on üleüldiselt vajalik aga see võib vajadusel olla minimaalselt kaks nädalat.Oluline ja nõutud on, et kõik KTG poolt heakskiidetavad taotlused esitataks PRIA-sse veel sellel aastal. Lähtuda tuleb sellest, et tegevuste elluviimine oleks võimalik väga lühikese aja jooksul ja et kuludokumendid jõutakse kiiremas korras esitada ka PRIA-le. Sellel teemal räägib Marek Treufeldt, LEADER toetuste büroo juhataja, 17.-18. september Jänedal toimuval LEADER infopäeval veel lähemalt.

 

Infonupu koostas:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
555 373 60