LEADER tegevusgrupid said kaasa rääkida seire- ja enesehindamise juhendi koostamisel

06.12.2016

Eesti Leader Liit esitas Maaeluministeeriumile LEADER tegevusgruppide ettepanekud ja kommentaarid seiredokumentide osas.

Seire ehk järelhindamine võimaldab teadvustada kohaliku piirkonna arengu võtmeküsimusi, elanikkonna vajadusi ning tegevusgrupi võimalusi, selgitada ja siduda huvipoolte ootusi, püstitada eesmärke, mis põhinevad analüüsil ja faktidel, anda tagasisidet eesmärkide saavutamise/probleemide lahendamise kohta, tagada sessursside kasutuse, tulemuste nähtavuse ja läbipaistvuse, jälgida organisatsiooni toimimist ja teha vajaduse korral organisatsiooni tööprotseduuridesse muudatusi, toetada, tunnustada, motiveerida ja nõustada tegevusgrupi liikmeid, juhatust ja tegevpersonali. 

Käesoleval perioodil on seire kogumine siiski mahukam, kui eelmisel perioodil ja kindlasti ei tohiks seire kogumine võtta tegevusgruppidel põhitöö kõrvalt väga suurt töömahtu enda alla. Tunnistatakse, et seire tegemine on tähtsal kohal ja meie igapäevatöö saavutuste mõõtmisel väga oluline, kuid et ühe hea asjaga mitte liiale minna, tuleks seireandmeid koguda siiski nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht