Maaelu edendamisega seotud algatus on jõudnud uude etappi!

27.12.2016

Eesti Leader Liit, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant, MTÜ Eesti Maaturism ja liikumine „Maale elama“ (MTÜ Partnerlus) ühine algatus tuua suurema tähelepanu alla maaelu need tahud, mis ei ole seotud vaid põllumajandusega, on jõudnud uude etappi.

Loe meie ühisest algatusest siit.

Meie ühine algatus tuua suurema tähelepanu alla maaelu need tahud, mis ei ole seotud vaid põllumajandusega, on jõudnud uude etappi.

Tänaseks on käimas vahvate ja huvitavate maaelu tegude ja maaelu nägude leidmine!

Oleme saanud kokkuleppe ETV Maahommiku tegijate algatusel saatelõikudeks, et näidata Eestimaa maaelu tegusid ja maaelu nägusid aprillis, mais ja septembris, 2017. aasta. Jätkame oma tegevusega pilootpiirkondades Pärnumaal, Ida-Harjumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Võrumaal. Esimetoomist ja äramärkimist väärivad teod ja inimesed ei pea olema seotud toetuse saamisega. oodatud on just seni mitte kõige aktiivsemalt pildis olnud ja veel mitte tuntud tegijad, kes on jäänud suurest meediakärast või tuntusest seni veel eelmale, kuid samas on tublid tegijad või teod, mis vajaksid siiki äramärkimist või esiletoomist.

Maahommiku tarbeks ootame ettepanekuid maaelu tegude, algatuste, inimeste, ettevõtjate, külade leidmisel! Ootame selliseid näiteid Pärnumaalt, Ida-Harjust, Ida-Virust, Jõgevamaalt ja Võrumaalt. 

Ettepanekud on oodatud kuni 10. jaanuarini 2017. aasta!

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht