Maaeluministeerium hakkab edaspidi oma partnerite rahulolu mõõtma

09.06.2017

09. juuni 2017.a toimus intervjuu Eesti Leader Liidu esindaja ja Maaeluministeeriumi kaasamiskordinaatori vahel – Maaeluministeerium küsib oma peamistelt partneritelt, kuidas ta partnerite arvates on täitnud kaasamise head tava.

Partneritega kohtumisel soovib Maaeluministeerium saada tagasisidet, et millised on nende head praktikad, mida tuleks säilitada, mida kaasamises tuleks muuta ja kuidas Maaeluministeerium võiks edaspidi süstemaatiliselt partneritelt kaasamise kohta tagasisidet koguda.

Eesti Leader Liidust osales intervjuul Eesti Leader Liidu tegevjuht,

Piret Leskova.