Mai lõpus toimub LEADER/CLLD teemaline seminar Brüsselis

17.05.2017

31. mail 2017 aasta korraldavad ELARD ja maaeluvõrgustik koostöös Brüsselis LEADER/CLLD teemalise kohtumise, mille teemaks on "Alt-üles lähenemisviiside uuendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides (ESI) 2021-2027.

Maaelu arengu poliitika uuendamine 2021-2027 programmiperioodil:

  • Euroopa Liidu maaelu arengu poliitiline kava ja tuleviku suunad;
  • Integreeritud maaelu areng ja LEADER / CLLD: kohaliku ja piirkondliku tasandi kogemused;
  • Positsioonid ja ühised jooned: Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2021-2027, Euroopa Maapiirkondade Liikumise (European Countryside Movement) tegevuskava, Euroopa Maaelu Manifest (European Rural Manifesto), Cork 2.0 deklaratsioon ja ÜPP uuendamine, Båstad positsioonid, ESI uuendamise raamistik.

Paneeldiskussioon:

– Mis roll on alt-üles lähenemisviisidel maaelu arengus tulevikus?

– Kuidas tugevdada kohaliku taseme osalust maaelu poliitika eesmärkide saavutamiseks?

Osalejad üritusel on kohalikud tegevusgrupid (LAGs) ja LEADER võrgustikud, Euroopa Parlamendi saadikud, Euroopa Komisjon, Euroopa maaelu arengu võrgustik (ENRD), koostöö partnerid üle Euroopa jne.

Üritusele registreerimine toimub kuni 22. maini 2017.a.

Ürituse Inglise keelne kava ja tutvustus.

Täiendav informatsioon ELARD ja Maamajanduse Infokeskuse kodulehelt.

Lisainfo: 

Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873 
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu