Padar: kogukonna roll kohalike otsuste tegemisel peab suurenema

09.07.2014

Põllumajandusministeerium PRESSITEADE 08.07.2014 LEADER tegevusgruppidel peab olema suurem roll kohaliku tasandi otsuste tegemisel, ütles põllumajandusminister Ivari Padar täna Jõhvis toimuval LEADER foorumil. Samuti tuleb hakata linnalastele enam tutvustama maaelu.

„Eesti rahvast on saanud linnarahvas ja paljudel lastel pole enam suguvõsatalu, kus maaelust aimu saaks,“ ütles põllumajandusminister Ivari Padar. „See on probleem, sest täiskasvanuks saades kaalutakse üha vähem enda tuleviku sidumist põllumajanduse või maapiirkonnaga. Eesti strateegiline huvi on aga tagada asustus üle riigi.“Padari sõnul tuleb seepärast leida viise, kuidas hakata linnalastele juba varakult maaelu tutvustama ja lähedasemaks tegema. „Üheks lihtsaks võimaluseks on LEADER tegevusgruppide kaasamine suviste lastelaagrite korraldamisse,“ märkis minister.Ministri sõnul peab laiemalt aga suurenema LEADER tegevusgruppide kaasatus riigi regionaalpoliitika kujundamisse. „Maal peab olema kvaliteetne elukeskkond koos kõige selle juurde kuuluvaga. Kõige parem ülevaade kohalikest vajadustest on just kohalikul tasandil, seepärast peab kohalike kogukondade kaasatus neid puudutavatesse otsustesse suurenema,“ ütles Padar.Eesti maaelu arengukava kaudu toetatakse perioodil 2007-2013 LEADER-meetme tegevusi ligi 86 miljoni euro eest. Maaelu arengukavas aastateks 2014-2020 on LEADER-meetmele nähtud ette 90 miljonit eurot.LEADER on Euroopa Liidu algatus, mille eesmärgiks on tuua otsustustasand kohalikule elanikule lähemale ning arvestada paremini piirkondlike eripäradega. LEADER toimib avaliku ja erasektori partnerluses loodud kohalikest tegevusgruppidest, kes koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad. Eestis tegutseb 26 LEADER tegevusgruppi.Rohkem infot kohalike tegevusgruppide kohta www.maainfo.ee/index.php?page=66<http://www.maainfo.ee/index.php?page=66>.Allikas: Põllumajandusministeerium