Põgus tagasivaade Eesti presidentuuri aastatele ning ettevaade Eesti asepresidentuuri aastatele ELARDis

26.08.2020

Kristiina Tammets on võitnud väga suure toetuse ELARDi liikmete seas ja tema algatused on jõudnud kaugelt üle selle organisatsiooni piiride, kaasates mitmeid teisi maaelu võrgustikke ja erinevaid sotsiaalpartnereid, Euroopa Komisjoni ja Parlamendi liikmeid, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ning Regioonide Komiteed. Olulisemateks saavutusteks nii Euroopa kui ka Eesti jaoks loeme Tartu deklaratsiooni, mille väljatöötamisel osalesid kõik LEADER osapooled 25 riigist ning koostöös Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega välja töötatud CLLD ekspertarvamust perioodiks 2021-2027, mis koostati Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames. Töö nende maaelu poliitikat kujundavate dokumentidega jätkub Euroopas, kuid väga hoogsalt aastal 2018 ka Eestis. 

Eesolevad ELARDi asepresidentuuri tegevused loovad Eesti maaelu arendamisele suurt lisandväärtust. ELARDi asepresidendina saab Kristiina Tammets kaasa rääkida otsuste kujundamisel nii DG Agri ja Euroopa Komisjoni erinevates direktoraatides kui ka Euroopa Parlamendi liikmetega koridorides. Samuti on seeläbi hea võimalus käimasolevate läbirääkimiste sisendit ja loodud kontakte Euroopas kaasata Eesti maaelu poliitika kujundamisel uueks programmperioodiks 2021-2027. Tuleb tõdeda, et ühiskondlik vastutus ELARDi asepresidentuuri tegevuste elluviimisel on suur ning oluline on koostööks koondada inimesed ja ressursid, loomaks maaelule paremat tulevikku. Eestil on hea võimalus  mõjusalt kasutada n-ö alt üles initsiatiivi. CLLD (kogukonna juhitud kohalik areng) Euroopa praktika on tõhus vorm maaelu probleemide lahendamisel. 

Lisainfo:

Kristiina Tammets
Vice-president of ELARD 

ELARD Aisbl
Boulevard Edmond Machtens 79/22
1080 Brussels
Phone: +372 5340 9873
E-mail: kristiina.tammets@elard.eu
www.elard.eu