Põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukava koostamine

02.10.2018

2. oktoobril 2018

2. oktoobril toimus Põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukava aastani 2030 (PõKa) II samba (kestlik toidutootmine ja maaelu) töörühma neljas kohtumine.  Kohtumisel käsitleti PõKa II samba terviktekstile saabunud ettepanekuid ja kommentaare.

Kogu lisainfo arengukava väljatöötamise  kohta, eelnevate kohtumiste ettekanded ja kokkuvõtted on leitavad ministeeriumi kodulehel:

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/pollumajanduse-ja-kalanduse-valdkonna-arengukava-aastani-2030/tooruhmad

 

Lisainfo: 

Valdek Haugas

Eesti Leader Liit

info@leaderliit.eu