PRIA avas Leader meetme ettevalmistava toetuse taotlemise totlusvooru Leader tegevusgruppidele

28.10.2014

Sisuliselt on tegemist esimese meetmega uuest 2014-2020 programmperioodist.

LEADER tegevusgrupid on esimesed pääsukesed, esimesed taotlejad ja katsetajad uuel perioodil. Taotlused esitatakse elektroonselt läbi uue e-pria keskkonna.Uueks perioodiks on PRIA-l seatud palju eesmärke, sealhulgas uute IT-arenduste rakendamine. Uus menetlussüsteem ja uus e-PRIA. Tähtsal kohal on klientide rahulolu parandamine ja menetlustähtaegade lühendamine.Tuleb tunnistada, et nagu suurte projektide realiseerimisel ikka (eriti kus on palju osapooli) on ette tulnud igasuguseid takistusi. Uute eesmärkide täitmine ja püüd ajakavas püsida olnud väga pingeline. Väga paljude inimeste meeletu tehtud töö ja panustamine loob täna ja tulevikuks head alused.Võin öelda, et me oleme valmis, valmis toetus- ja maksetaotluseid vastu võtma. Detsembri keskpaigaks püüame teha toetuse määramise otsused. Tegevusgrupid kes esitavad koos toetustaotlusega ka maksetaotluse, neile on võimalik teha väljamakseid jaanuari keskpaigaks. 

Mõistlikku ja kannatliku meelt meile kõigile!Marek Treufeldt

LEADER toetuste büroo juhataja